PAVILON SKLA | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
PAVILON SKLA
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Pavilon skla

Výstavní pavilon v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše byl postaven v 60. letech 20. století v tzv. akci "Z" pro výstavy klatovských karafiátů. Později byl ale využíván pro účely převážně amatérských uměleckých výstav (např. AMTEX), které bývaly velmi populární. V 80. letech byl pavilon rekonstruován, ale záhy začal sloužit jen jako depozitář muzea. Jako součást muzea později přešel do majetku nově vzniklého Plzeňského kraje. V roce 2012 se podařilo Městu Klatovy získat pavilon zpět výměnou s krajem a to otevřelo cestu k jeho revitalizaci. Na jaře 2013 vypsalo Město Klatovy architektonickou soutěž na úpravu pavilonu a v ní zvítězil projekt studia Ateliér 25 architektů Martina Kožnara a Jiřího Bízy. Jejich projekt zaujal jednoduchou nápaditostí řešení i koncepcí prostoru jako zóny klidu a světla. Pavilon byl realizován v roce 2014 a v krátké době po otevření se stal vyhledávaným místem odpočinku pro občany města i lákadlem pro jeho návštěvníky.

JUDr. Jiří Štancl

http://atelier25.cz/fullscreen/pavilon-skla-klatovy

Prezentace ve formátu PDF

Návrh zahrady

 

Město Klatovy podalo v prosinci 2013 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov žádost o dotaci z 29. Výzvy Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, oblasti podpory 14.3.1 – rozvoj infrastruktury cestovního ruchu k projektu: Pavilon skla Klatovy. V dubnu 2014 byl poskytovatelem dotace projekt schválen ke spolufinancování. 


Projekt řeší stavební úpravy bývalého výstavního prostoru Vlastivědného muzea Dr. Hostaše a jeho přeměnu na moderní, atraktivní galerii. Objekt se nachází v centru města, v městské památkové zóně. Hlavním cílem projektu je vytvoření vhodného a moderního prostoru pro umístění expozice skla, a to nejen historicky vzácné sbírky firmy Loetz, ale i uměleckých děl současných autorů. Součástí realizace jsou úpravy zahrady a přístupových cest.

Hlavními dodavateli projektu byly na základě výběrových řízení stavební firma ALDAST, spol. s.r.o. a  firma LOTECH design spol. s r.o.

Realizace proběhla  od února 2014 a byla  ukončena v srpnu 2014.

Celkové náklady na realizaci činily 11 405 265 Kč. Na financování se podílel ROP Jihozápad  85 procenty a 15 procent bylo hrazeno z rozpočtu města Klatovy. Stavba roku Plzeňského kraje 2015 – další ocenění Pavilonu skla

Ve středu 27. května byly na galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni vyhlášeny výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kterou vyhlašují společně Plzeňský kraj a město Plzeň a jejímž odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. V letošním již 12. ročníku byly přihlášeny stavby dokončené v roce 2014 v šesti různých kategorií. První cenu v kategorii Sportovní a volnočasové stavby získal Pavilon skla a čestné uznání v téže kategorii i zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech. Po Národní ceně za architekturu se tak dostává Pavilonu skla dalšího ocenění i na regionální úrovni. Obě ceny potvrzují, že v srpnu 2014 byla v Klatovech dokončena rozlohou sice malá, ale významem velká stavba, která přivede pro svou nesporně vysokou architektonickou hodnotu do města nové návštěvníky a milovníky architektury.

PhDr. Jitka Lněničková, kurátorka PASK

 

Národní cena za architekturu pro Pavilon skla v Klatovech

Dne 19. května 2015 byly vyhlášeny výsledky 22. ročníku soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu pro rok 2015, kterou pořádá Obec architektů. V kategorii rekonstrukce získal v neobvykle hojně obeslaném ročníku první cenu Pavilon skla v Klatovech. Všichni členové mezinárodní poroty ocenili práci architektů Martina Kožnara a Jiřího Bízy z Atelieru25 zejména pro vkusný, jasný a nadčasový architektonický přístup. Právě udělená Grand Prix ukazuje, že v Klatovech byla v loňském roce vybudována architektonicky významná stavba, která se již dnes řadí mezi architektonické perly České republiky a stane se s vysokou pravděpodobností součástí učebnic a slovníků. Bílý pavilon v nyní zelení hýřící zahradě je až prostě jednoduchý, ale jeho interiér skrývá mnohá překvapení a neobvyklé průhledy. Jde o prostor s neopakovatelnou atmosférou, v němž skvělá architektura naprosto přirozeně koresponduje s expozicí světově významného českého secesního skla firmy Lötz z Klášterského Mlýna na Šumavě a v neopakovatelné symbióze nabízejí každému návštěvníkovi mimořádný zážitek.

Více o soutěži:

http://www.grandprix-architektu.cz/cs/aktualni-rocnik/vystavujici/rekonstrukce/

http://issuu.com/bendetto/docs/katalog-

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ