EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2024 – PŘÍMO NEUVĚŘITELNÁ RYTINA | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA 2024 – PŘÍMO NEUVĚŘITELNÁ RYTINA
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Exponát měsíce května 2024 – Přímo neuvěřitelná rytina

           

                Květnovým exponátem měsíce je jedna číška v aktuální výstavě Jemné linie rokoka, kterou jsme připravili ve spolupráci s Klatovskými katakombami jako doprovodný program konference Barokní jezuitské Klatovy. Konference se konala již na konci dubna, ale vzácné exponáty z 18. století jsou u nás k vidění ještě do 4. června. Jedna z vitrín výstavy je věnována rokokové rytině skla a sedm předmětů zde reprezentuje naprosto špičkovou rokokovou produkci druhé poloviny 18. století z rukou proslulého rytce Karla Josefa Lechnera (1718-1806). Tento soubor je zcela unikátní svým rozsahem a byl na výstavu zapůjčen s velkou laskavostí z jedné soukromé sbírky. A jde o skla, která jsou k vidění opravdu jen velice výjimečně.

            Karl Josef Lechner patřil již ke čtvrté generaci rytců doložených na buquoyském panství Nové Hrady v jižních Čechách a jeho dílna byla v obci Údolí blízko samotných Nových Hradů. Byl označován jako „panský rytec“ a pracoval výhradně pro majitele panství, kteří mu zprostředkovávali přímé zakázky. Byly to jednak práce určené pro používání na různých buquoyských zámcích či v palácích, ale také zakázky pro další šlechtické rody v Čechách i jinde ve střední Evropě – Harrachy, Valdštejny, Kinské, Šternberky, Mitrovice, Pálffye apod. Mezi zákazníky patřili i význační preláti, jako byli opati z klášterů na pražském Vyšehradě či rakouském Schläglu. A podle dochovaných účtů šlo v dobovém kontextu o velmi nákladnou produkci. Lechner byl tehdy nejen vážený, ale i materiálně ceněný a přinášel vrchnostenské správě značné zisky.

            Jeho práce se vyznačují specifickým rukopisem (či snad lépe „rytinopisem“), pro který je charakteristická především jemnost a jistota provedení. Jsou tu ale i opakující se výzdobné prvky provedené obvykle na sklech s plášti vybroušenými do úzkých vertikálních faset. K častým motivům patřily různé šlechtické znaky doplněné rostlinnými motivy provázanými obvykle s mřížkovými rokaji. Dále to byly galantní či žánrové scény umístěné v krajině se stromy a architekturou opět usazené v rostlinném ornamentu s dominantním prvkem mřížkového rokaje a občas doplněné malými ptáčky. Někde tvoří ústřední motiv jen trsy květin. Objevují se ovšem i náboženské motivy – například postavy světců. Karl Josef Lechner žil dlouho a byl velice pilný. V jeho pracích jsou doloženy nejen jednotlivé předměty jako číšky apod., ale i celé stolní servisy zdobené jedním typem dekoru.

            A tak se přijďte na jeho práce podívat, než opět zmizí z veřejného prostoru do klidu vitríny jedné soukromé sbírky.  

 

 

 

Číška s galantním výjevem hrající loutnistky a jejího společníka. Loutna je v reálu asi jen 3 mm velká.

Foto: Marek Vaneš

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ