EXPONÁT MĚSÍCE ŘÍJNA 2023 – KRÁSA GEOMETRICKÝCH TVARŮ | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
EXPONÁT MĚSÍCE ŘÍJNA 2023 – KRÁSA GEOMETRICKÝCH TVARŮ
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Exponát měsíce října 2023 – Krása geometrických tvarů

V měsíci říjnu se poněkud odchýlíme od běžných exponátů měsíce, které pocházejí ze stálé expozice Pavilonu skla, a obrátíme pozornost k jedné váze, která je součástí výstavy Secesní sklo z Jizerských hor. Na výstavu byla zapůjčena Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech a patří k velmi luxusnímu secesnímu sklu velice odlišnému od šumavské produkce firmy Joh. Lötze vdova.

            Jde o vázu z produkce firmy Josef Riedel s centrálním závodem v Dolním Polubném u Tanvaldu (dnes Preciosa-Ornela). Tato firma byla na Jablonecku největším dodavatelem skleněného polotovaru pro jabloneckou industrii – od pestré škály barevných tyčí na mačkání korálků až k polotovarům pro drobnou broušenou krystalerii (slánky, flakóny apod.). Vedle toho se ale firma zaměřovala i na luxusní duté sklo a secesní styl si osvojila v části segmentů výroby velmi osobitým způsobem. Již v závěru 19. století se v jejím výrobním programu objevují vázy geometrických tvarů z mramorovaného skla s emaily a zlatem malovanými dekory, které se podřizují tvarům váz. Skleněný polotovar pocházel ze skláren v Dolním Polubném a malířská výzdoba byla zhotovována zpravidla v rafinérii firmy Josef Riedel v Harrachově.

            Geometrické pojetí secese právě v severních Čechách kolem roku 1900 souvisí pravděpodobně s vlivem architektů a návrhářů ze severního Německa jako byli např. Ludwig Sütterlin (1865-1917) či Theodor Schmitz-Baudiß (1859-1942). Dnes ale nelze říci, zda se jednalo o originální umělecké návrhy, nebo byla tato inspirace převzata nějakým návrhářem činným pro firmu Riedel.  

            U vázy ze sbírek klatovského muzea jde pravděpodobně o výrobní číslo tvaru H 3072 (H jako Hohlglas = duté sklo) asi z roku 1900. Váza je zhotovená z hnědého ve hmotě mramorovaného skla, jehož povrch je celý broušený. Základní linie dekoru jsou provedené reliéfním bílým emailem, linky s volutami zde doplňují nebo přerušují drobné body. Okraj je zlacený a pod okrajem je pás dekoru lístků malovaných zlatem částečně na reliéfním podkladu a doplněných drobnými bílými body. Analogický dekor lístků se vine i po stěnách vázy. Zajímavé, ale v kontextu výroby firmy Riedel nikoliv neobvyklé, je to, že dekor je proveden pouze na dvou stěnách vázy. Druhé (zadní) stěny jsou zcela bez dekoru.

            Vázu můžete u nás v pavilonu vidět až do 27. listopadu letošního roku spolu s dalšími secesními vázami firmy Riedel a s výběrem secesní jablonecké bižuterie.

 

Jitka Lněničková

kurátorka PASK

 

foto: Marek Vaneš    

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ