EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA – OPOŽDĚNĚ POUŽITÝ DEKOR | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
EXPONÁT MĚSÍCE ČERVNA – OPOŽDĚNĚ POUŽITÝ DEKOR
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Exponát měsíce června – Opožděně použitý dekor

V minulém měsíci byla pod exponátem měsíce pojednána velká skupina skel, tento měsíc se budeme věnovat dvěma skleněným předmětům, které jsou ve sbírce PASKu v jednom dekoru v různých barevných provedeních.

            Jde o dvě vázy, jejichž základní hmota je zhotovená technikou vrstvení. Tenká základní vrstva čirého bezbarvého skla je přejímána polozakaleným bílým opalínovým sklem, na němž jsou natavené nepravidelně česané nitky ze zeleného a hnědého čirého skla. (U některých předmětů z této skupiny se na zelených nitkách objevují stopy lesklých šupinek – aventurin). Barevné nitky vytváření celkový dojem jemného mramorování. Toto mramorování je pak překryto další tlustou vrstvou čirého bezbarvého skla. Posledním technickým krokem při zhotovení toho dekoru je nitka obložená po obvodu okraje a tři natavené trojlístky z čirého zeleného nebo červeného skla. Celý dekor tak vzniká přímo u sklářské pece.

            Vázy v PASKu jsou jednou z variant příbuzného dekoru, které jsou označovány jako provedení (Ausführung) 14. a 15. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je ten, že jedna je pouze s trojlístky a druhá je doplněna ve spodní části ještě spirálovitě stočenými nitkami ve stejné barvě, jako jsou trojlístky. Bohužel se zatím nepodařilo najít takový předmět či pramen, aby bylo možné s definitivní jistotou prohlásit, která varianta je která. Celou situaci komplikuje to, že se oba dekory objevují souběžně u celé série dvaceti tvarů pod výrobními čísly II-6349 až II-6369. To je první otázka, s níž jsou tato provedení spojena.

            Ale je tu ještě jiná záhada. Provedení 14. a 15. byla podle časové řady vyvzorována již někdy v první polovině roku 1907, ale ze střihů a knih faktur je nade vši pochybnost zjevné, že součástí výrobního programu a nabídky firmy se staly tyto hutní dekory až někdy v únoru 1909. Jejich první dodávka do vzorového skladu je datována 8. března 1909 a většina dalších zásilek do vzorových skladů firmy v Německu, Itálii, Francii, Rusku apod. pochází z března až května 1909. Je tedy jisté, že právě tehdy firma Lötz uváděla tyto nové dekory na trh. S dekory provedení 14. a 15. souvisí bezprostředně ještě dekor provedení 16., snad se jednalo o variantu trojlístků vedených nikoliv od okraje ale ode dna. 

            A aby situace nebyla vůbec jednoduchá, je tu další otázka. Kdo vlastně tento jednoduchý dekor evokující výtvarné cítění geometrické secese navrhl? Pokud bychom šli podle časové souslednosti číslování jednotlivých provedení, tak jsme někdy v první polovině roku 1907, kdy s firmou hojně spolupracoval vídeňský architekt Leopold Bauer. Na počátku roku 1909 pak nastoupil v Klášterském Mlýně jako firemní návrhář Adolf Beckert. Nelze tak zcela vyloučit, že tu Beckert mohl rozpracovat nějaký starší a v roce 1907 nerealizovaný Bauerův náčrtek či návrh.

            V produkci firmy Lötz nešlo o dekor příliš frekventovaný. Byl prodáván podle dochovaných faktur pouze v letech 1909 až 1911. Ale pro firmu se zřejmě jednalo o dekor důležitý, protože jednu z těchto váz (výrobní číslo II-6367 v zelené variantě) věnoval Maxmilian von Spaun ml. v roce 1910 osobně muzeu v Linci (dnes Oberösterreichisches Landesmuseum), v jehož sbírkách se nachází dodnes.

Mnohé otázky, které se zatím kupí okolo těchto dekorů (provedení 14., 15. a 16.), jsou stále otevřené. Ale to neubírá na jistém nadčasovém půvabu dvěma vázám v expozici PASKu. Vyšší levá s červenými trojlístky nese výrobní číslo II-6361, u druhé se zelenými trojlístky se zatím nepodařilo výrobní číslo dohledat.

 

 

  

Foto: Marek Vaneš

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ