NOVÁ VÝSTAVA – UPOMÍNKY Z POUTNÍCH MÍST | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
NOVÁ VÝSTAVA – UPOMÍNKY Z POUTNÍCH MÍST
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Nová výstava – Upomínky z poutních míst

Již tradičně se ke konci dubnu koná v Klatovech konference Barokní jezuitské Klatovy. Od roku 2016 se do jejího programu zapojuje i Pavilon skla, který připravuje ve spolupráci s Klatovskými katakombami jako doprovodný program vždy speciální výstavu. K letošnímu již 14. ročníku je to výstava zaměřená na skleněné upomínky z poutních míst.  

Výstavou chceme připomenout atmosféru starých poutí, kdy se poutníci a poutnice se ve střední Evropě vydávali s procesími pod vlajícími korouhvemi, s kříži a monstrancemi často na mnohadenní cestu. Za zpěvu a modliteb se krok za krokem blížili ke svému vytouženému cíli, aby si zde vyprosili odpuštění, pomoc či zvláštní milost. Na poutních místech se věřící zúčastnili především náboženských obřadů, ale patřily k nim neodmyslitelně také trhy s různými artikly.

Každý si chtěl přinést domů nějakou upomínku na svou pouť, která mohla být i také dárkem pro někoho, kdo už nemohl na poutní místo sám dojít. Tyto upomínkové předměty zakoupené na poutích, často požehnané měly pro majitele či obdarovaného vysokou citovou hodnotu, která naprosto nesouvisela s hodnotou vyjádřenou v penězích. Spolu s nimi si totiž přinášeli domů zprostředkovaně i ducha a ochranu poutního místa. Většinou nejde o umělecky cenná díla, ale tyto předměty v sobě nesou často vysokou citovou hodnotu vzpomínky na konkrétní místa či osoby a v rodinách se někdy předávaly a předávají přes generace.  

Nabídka na poutích byla široká a mezi upomínkovými předměty byly i ty ze skla – růžence, podmalby, číšky a poháry s rytým či malovaným pohledem na poutní místo, malované či ryté lahve na likér nebo zázračnou vodu (prysky) či drobné devocionálie, později také stříbřené sošky a svícny, skleněné obrázky podložené barvotisky, těžítka i popelníky s motivy poutních míst, lisované talířky a ... mnoho dalšího.

Téměř sto exponátů na naší výstavě tak reprezentuje nejrůznější typy upomínkových skel od vzácných z 18. století až po masově vyráběné sklenice s lisovanými dekory z konce 19. století či s obtisky z druhé poloviny 20. století. Soubor těchto dokladů lidové zbožnosti se podařilo v PASKu soustředit díky vstřícnosti Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, Muzea Šumavy v Sušici a mnoha soukromých sběratelů.  Tak pro výstavu se podařilo získat řadu unikátních a málo vídaných předmětů. Je to například skupina skel z 19. století ovinutých voskovými sloupky a dekorovanými včelím voskem, dále skleněné kropenky ze šumavských skláren, rokokové číšky malované zlatem, skupina těžítek s motivy různých poutních míst apod. I díky nim se mohou naši návštěvníci až do 29. května 2022 přenést alespoň v duchu k dávno zaniklým stánkům a boudám u poutních míst. V sobotu 30. 4. odpoledne se budou konat v PASKu také komentované prohlídky.      

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ