SERIÁL PŘÍBĚHŮ Z HISTORIE FIRMY LÖTZ - PŘÍBĚH PRVNÍ | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
SERIÁL PŘÍBĚHŮ Z HISTORIE FIRMY LÖTZ - PŘÍBĚH PRVNÍ
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Seriál příběhů z historie firmy Lötz - příběh první

Tajemství původu Johanna Lötze

V roce 1814 se rytec a brusič z Kašperských Hor Johann Lötz osamostatnil a založil si v údolí pod městem vlastní brusírnu – počátek jeho firmy. Odkud ale pocházel tento muž nepochybného podnikatelského talentu a píle?

Poprvé je v Kašperských Horách s jistotou doložen jako dvacetiletý mladý muž při svém sňatku s dcerou významného kašperskohorského měšťana Antona Mischeliho Terezou. Ke sňatku došlo 6. srpna 1798 v chrámu sv. Markéty na náměstí v Kašperských Horách. Nevěstě bylo čtyřiadvacet let, ale ženich byl podle tehdejších zákonů ještě neplnoletý, a tak potřeboval k sňatku svolení rodičů („cum consensu parentes“), což ukazuje na to, že oba jeho rodiče v době sňatku ještě žili a že musel předložit nějaký úřední papír s rodičovským souhlasem, ale...

Nyní se ale dostáváme k nezodpovězené otázce, kdo byli tito rodiče? A tady není odpověď vůbec jednoduchá. Ve svatební matrice nejsou v roce 1798 roku jména rodičů uvedena. Teprve při druhém sňatku Johanna Lötze se Susanne Huskovou v květnu 1834 se v matrice dočteme, že je synem Martina Lötze, rytce skla z Nemanic a Cecilie rozené Bock z Brucku (zde by se mohlo jednat o Bruck and der Mur nebo o Bruck an der Großglocknerstraße v Rakousku, ale může to být také nějaká zkomolenina). A podle této matriky se měl narodit 19. 4. 1778. V nemanických matrikách ale není uveden ani Martin Lötz ani jeho syn Johann, i když příslušníci rodiny Lötzů zde nepochybně žili, šlo ale většinou o zemědělce a domkáře.

Další zcela odlišné údaje nám skýtá matrika Svatého Mouřence, kde je v červnu 1838 zápis o narození Antona Josefa, syna annínského skelmistra Johanna Lötze a v únoru 1841 zápis o narození syna Ernesta. Zde se pro změnu dočteme, že Johann Lötz je synem Josefa Lötze, brusiče skla z Pohoří na Šumavě číslo domu 24 a jeho manželky Theresie rozené Weber z Theresiendorfu číslo domu 16. Tato informace vypadá pravděpodobněji, ale i tady se setkáváme s potížemi, protože se nedá ověřit. Matriky Pohoří na Šumavě začínají až rok po údajném narození Johanna Lötze a v matrikách okolních far není o jeho narození žádný dochovaný záznam. A ani na rakouské straně hranice není o rodině Lötzových v matrikách zmínka. Stopu do jižních Čech by podporovalo to, že v letech 1810 až 1813 pracoval na sklárně Bonaventura v Novohradských horách rytec skla Andreas Letz (Lötz), který by mohl být příbuzným Johanna Lötze.

Snad mohl být původ Johanna Lötze i bližší Kašperským Horám. V Rejštejně zemřel v roce 1786 Jakob Lötz, rytec skla, který pracoval kolem roku 1778 ve sklárně v Chlumu u Třeboně. Ale ani matrika v Lutové, kam spadala sklárna v Chlumu u Třeboně, narození Johanna Lötze k roku 1778 nezachycuje.

A je tu ještě jedna možnost. K roku 1772 je doložen sklář Ferdinand Letz (Lötz) v Horní Chřibské v Lužických horách. To už jsme ale dost mimo sklářské regiony západních a jižních Čech.

Tajemství tak přetrvává. Je možné, že už sám Johann Lötz údaje o svém původu z nějakého důvodu sám zamlžoval a že stopy jsou úplně ztracené. Zbývá však naděje na nalezení nějakých dalších pramenů k místu a datu jeho narození i k jeho rodičům.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ