SECESNÍ SKLO Z NOVÉHO BORU – VÝSTAVA | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
SECESNÍ SKLO Z NOVÉHO BORU – VÝSTAVA
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Secesní sklo z Nového Boru – výstava

Významnou část stálé expozice Pavilonu skla v Klatovech představuje proslulé secesní sklo firmy Johanna Lötze vdova z Klášterského Mlýna na Šumavě a právě toto sklo je určitou výzvou k tomu, aby se zde konaly mimo jiné výstavy, které postupně představují secesní produkci jiných sklářských firem a regionů.

V letošním roce je to výstava, která představuje špičkovou secesní produkci rafinérských sklářských firem i jednotlivých dílen z Nového Boru. Pro tyto severočeské závody byly zásadními výzdobnými technikami malba, zlacení, lazurování, leptání, rytina či brus. To je výrazně odlišuje od šumavského secesního skla ve stálé expozici pavilonu, které je zdobeno hlavně za horka u pece hutními technikami. Navzdory vnějším rozdílům je tu ale mnoho společného, protože Šumava a severočeské sklářské oblasti byly propojené jemným předivem vzájemných vztahů. Byly to totiž právě šumavské sklárny (včetně firmy Lötz), které dodávaly rafinérským a obchodním firmám v Lužických horách skleněný polotovar. A je tak prakticky jisté, že cesta mnoha z exponátů výstavy začala ve sklárnách na jihozápadě a jihu Čech. Skla pak byla převezena do severočeských rafinérií, kde dostala svou novou podobu.

Ve výstavě připravené ve spolupráci se Sklářským muzeem v Novém Boru, Vlastivědným muzeem dr. Hostaše v Klatovech a soukromými sběrateli mohou návštěvníci vidět výběr toho nejlepší, co se v Novém Boru kolem roku 1900 a v prvním desetiletí 20. století vyrábělo. Zapůjčení řady exponátů na výstavu je třeba považovat za skutek mimořádné vstřícnosti, která dovolila, aby velmi cenné skleněné předměty opustily depozitáře a sbírky a staly se součástí výstavy v Klatovech. Jde o nádherná skla, často unikátní a jediné svého druhu. Ať již jde o vázy inspirované plakáty Alfonse Muchy, o skla dekorovaná bohatě květinovými motivy a zlatem v novoborské tradici či využití originálních technik, k jakým patřily například redukční a jiné lazury. A jsou zde vystavené i práce žáků novoborské sklářské školy, která měla na prosazení secese do produkce zdejších firem velký podíl. U školních prací jde v řadě případů o exponáty, které jsou vystavené zcela poprvé.

Výstava je přehlídkou barev, zvláštních kombinací dekoračních technik, bohatých secesních ornamentů, jemné rytiny, vynikající malby apod., všechna skla mají ale společného jmenovatele – nesmírně kvalitní technické provedení dekorů.

Jen zhruba dva měsíce, do 13. dubna 2020 mají návštěvníci Pavilonu skla v Klatovech příležitost, aby se mohli potěšit pohledem na tuto přehlídku nádherných skleněných předmětů na výstavě Secesní sklo z Nového Boru.

Leták

Plakát 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ