PROGRAM NA ROK 2019 | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
PROGRAM NA ROK 2019
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

PROGRAM NA ROK 2019

program pavilonu skla v roce 2019

leden

VÝSTAVA

Secesní přípitek vínem (26. 9. 2018 – 10. 2. 2019)

Secesní nápojové sklo navrhované často slavnými výtvarníky a architekty je mimořádně elegantní a krásnou součástí produkce českých skláren kolem roku 1900. Poháry na víno dekorované brusem, rytinou, zlacením i malbou jsou také skvělými doklady kultury tehdejšího stolování.

DOPROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ

Sobota 19. 1. – od 14 hodin

Přednáška – Z čeho pili naši předkové (Jitka Lněničková)

Doprovodný program k výstavě Secesní přípitek vínem. Přednáška o historii nápojového skla od středověku do současnosti, rozbor typů nápojového skla v sou-vislosti se stolováním a strukturou nápojů apod. Po přednášce následuje komentovaná prohlídka výstavy.

ÚNOR

VÝSTAVY

Secesní přípitek vínem (26. 9. 2018 – 10. 2. 2019)

Mistrovská rytina skla (14. 2. – 14. 4.)

Ve spolupráci se Sdružením sympozia rytého skla. Zapůjčená výstava shrnující výsledky 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově přestavuje současnou podobu rytého skla v provedení významných umělců.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Pátek 22. 2. – od 18 hodin

Zářící uranové sklo – večerní prohlídka stálé expozice pavilonu, při které se pod UV paprsky rozzáří exponáty barvené sloučeninami uranu. Prohlídka začíná krátkou před-náškou o historii uranového skla.

BŘEZEN

VÝSTAVA

Mistrovská rytina skla (14. 2. – 14. 4.)

DOPROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ

Sobota 16. 3. – od 14 hodin

Přednáška – Rytina skla jako mistrovské umění – Helena Braunová, ředitelka Sklářské-ho muzea v Kamenickém Šenově.

duben

VÝSTAVY

Mistrovská rytina skla (14. 2. – 14. 4.)

Stříbřené poklady lidové zbožnosti (16. 4. – 16. 6.)

Stříbřené sošky světců byly ozdobou venkovských kapliček, městských i venkovských domácnosti. Jsou půvabné a zhotovené specifickou technikou. Byly vyráběny také na Šumavě. Výstava je připravena ve spolupráci s Klatovskými katakombami jako dopro-vodný program 13. ročníku Barokních jezuitských Klatov.

DOPROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ MISTROVSKÁ RYTINA SKLA

Pátek 5. 4. – od 16 hodin

Přednáška – Rytci skla na Šumavě (Jitka Lněničková)

Poněkud netradiční a málo známý pohled na šumavské sklářství věnovaný činnosti rytců skla od renesance do současnosti.

DOPROVODNÉ AKCE K BAROKNÍM JEZUITSKÝM KLATOVŮM

Sobota 27. 4. / přednáška Stříbřené sklo a lidová zbožnost na Šumavě (Vladimír Horpeniak – Muzeum Šumavy)

Sobota 27. 4. / komentované prohlídky výstavy Stříbřené poklady lidové zbožnosti (Vladimír Horpeniak – Muzeum Šumavy, Jitka Lněničková – PASK)

Začátek akcí bude upřesněn v celkovém programu 13. ročníku Barokních jezuitských Klatov.

DALŠÍ AKCE

Sobota a neděle 13. a 14. 4.

Skleněná velikonoční vajíčka

Akce pro děti i dospělé, při které si budou moci nejrůznějšími technikami vyzdobit skleněná velikonoční vajíčka vyrobená speciálně pro tento program v Pavilonu skla.

květen

VÝSTAVA

Stříbřené poklady lidové zbožnosti (16. 4. – 16. 6.)

DOPROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ

Pátek 24. 5. – od 17 hodin

Přednáška – Tajemství stříbřeného skla (Jitka Lněničková)

O historii a technikách poměrně mladé výroby stříbřeného skla, stříbřených figurkách světců, kapličkách, domácích oltářících a lidové zbožnosti a také trochu o starší velmi nezdravé výrobě zrcadlových vrstev za použití sloučenin rtuti.

červen

VÝSTAVY

Stříbřené poklady lidové zbožnosti (16. 4. – 16. 6.)

Sklo nebo život! (od 19. 6. do 22. 9. 2019)

(Práce studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – ateliér prof. Rony Plesla)

Další z cyklu letních výstav věnovaných českým a zahraničním sklářským školám, které se konají v pavilonu, jeho zahradě a chodbě jezuitské koleje (dvojrozměrné exponáty). Jde o projekt výstavy naší nejprestižnější vysoké školy v oboru sklářského designu a volného umění, jejíž studenti sklízejí ceny na celém světě. Výstava bude nepochybně obohacením kulturní nabídky letních Klatov.

DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVĚ

Pondělí 17. 6. – od 12 do 17 hodin

Veřejná instalace výstavy v zahradě (Rony Plesl a studenti)

Úterý 18. 6. – asi 16 hodin

Vernisáž výstavy, komentovaná prohlídka a přednáška o designu (Rony Plesl)

DALŠÍ AKCE

Středa 26. 6. – od 10 do 17 hodin

Skleněné hrátky

Akce k ukončení školního roku pro školy a školky – tvorba ze skla a na skle (malování na skle, podmalba, výroba z korálků apod.). Akce je současně doprovodným programem projektu Společné cesty – Klatovy a Zwiesel a měly by se jí aktivně zúčast-nit také děti z Bavorska.

červenEC

VÝSTAVA

Sklo nebo život! (od 19. 6. do 22. 9. 2019)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Klatovská pouť (13. - 14. 7)

Komentované prohlídky stálé expozice

Sobota 13. 7. od 10.30 hodin

Komentovaná prohlídka stálé expozice s kurátorkou Jitkou Lněničkovou

Neděle 14. 7. od 14 a od 16 hodin

Komentované prohlídky stálé expozice s kurátorkou Jitkou Lněničkovou

Sobota 13. 7. od 20.30 hodin

Zářící uranové sklo – večerní prohlídka stálé expozice pavilonu, při které se pod UV paprsky rozzáří exponáty barvené sloučeninami uranu. Prohlídka začíná krátkou přednáškou o historii uranového skla.

Pravidelné letní komentované prohlídky expozice s průvodci.

srpen

VÝSTAVA

Sklo nebo život! (od 19. 6. do 22. 9. 2019)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Pravidelné letní komentované prohlídky expozice s průvodci.

DALŠÍ AKCE

Pátek 9. 8. od 17 hodin

Přednáška – Pateříkové hutě na Šumavě (Jitka Lněničková)

Další z přednášek o šumavském sklářství, tentokrát věnovaná historii výroby pateříků (korálků na výrobu růženců) od středověku do 19. století, obchodu s nimi a dalším zají-mavostem okolo této typicky šumavské produkce.

ZÁŘÍ

VÝSTAVY

Sklo nebo život! (19. 6. do 22. 9. 2019)

Alabastrové sklo ze Šumavy (25. 9. – 17. 11.)

Zakalené mlžně vyhlížející alabastrové sklo ze šumavských skláren se vyrábělo od 2. poloviny 30. let zhruba do 80. let 19. století. Patří k výrazným fenoménům šumavského sklářství a jeho broušené, malované či zlacené dekory jsou půvabným dokladem stylu druhého rokoka. Vyráběla je většina tehdejších skláren včetně sklárny Johanna Lötze v Anníně. Výstava připravená ve spolupráci se soukromými sběrateli a muzei Plzeňského kraje.

DALŠÍ AKCE

Sobota a neděle 7. a 8. 9. od 10 do 17 hodin

Skleněný karafiát – dílny připravené ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprů-myslovou v Praze (VŠUP)

Sklářská pec (Zdeněk Kunc) – výroba skleněných karafiátů a hutní výroba dalších předmětů inspirovaných klatovským karafiátem podle návrhů studentů a učitelů VŠUP. Dále dílny připravené ve spolupráci s VŠUP pro děti i dospělé – výroba různých variant předmětů souvisejících s karafiáty – modely z korálků, malba v různých podobách (šablony) nebo rytina. Akce k pátému výročí otevření Pavilonu skla.

ŘÍJEN

VÝSTAVA

Alabastrové sklo ze Šumavy (25. 9. – 17. 11.)

DOPROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ

Pátek 25. 10. od 16 hodin

Přednáška – Alabastrové sklo ze Šumavy (Jitka Lněničková)

O sklářské výrobě na Šumavě v 19. století, používaných zakalených sklovinách a jejich variantách, staré sklářské receptury, jak poznáme alabastr apod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Pátek 11. 10. – od 18.30 hodin

Zářící uranové sklo – večerní prohlídka stálé expozice pavilonu, při které se pod UV paprsky rozzáří exponáty barvené sloučeninami uranu. Prohlídka začíná krátkou přednáškou o historii uranového skla.

listopad

VÝSTAVY

Alabastrové sklo ze Šumavy (25. 9. – 17. 11.)

Sklo Bořka Šípka (19. 11. 2019 – 10. 2. 2020)

Výstava představí sklářskou tvorbu známého výtvarníka a designéra v mnoha podobách – volná tvorba i designy dekorativního, nápojového a jiného skla. Výstava je připravována ve spolupráci s rodinou a Glass Studio Anežka.

DOPROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ

Sobota 7. 12. 2019 od 14 hodin

Přednáška – Sklářské dílo Bořka Šípka (Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové muzeum) Přední český umělecký historik a znalec současného sklářské tvorby zasvěceně pohovoří o významu umělce, jeho díle, realizacích, zastoupení ve světových sbírkách apod.

prosinec

VÝSTAVA

Sklo Bořka Šípka (19. 11. 2019 – 10. 2. 2020)

DALŠÍ AKCE

Sobota a neděle 30. 11. – 1. 12 od 10 do 16 hodin

Kouzlo skleněného dárku

Výtvarné dílny připravené na počátek adventu jsou zaměřené na výrobu netradičních dárků ze skla, na dekorování vánočních ozdob apod.

PROGRAM KE STAŽENÍ 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ