DEN SE SKLÁŘSKOU ŠKOLOU | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
DEN SE SKLÁŘSKOU ŠKOLOU
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Den se sklářskou školou

            Pavilon skla v Klatovech pořádá v pondělí 24. 9. 2018 od 9 do 17 hodin akci Den se sklářskou školou, během kterého se budou moci zejména žáci posledních ročníků základních škol, základních uměleckých škol i široká veřejnost seznámit s možnostmi studia a perspektivami absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Akce je uspořádána v poslední den výstavy žákovských prací školy, která je v pavilonu, jeho zahradě a chodbě jezuitské koleje (zde návrhy a jiné dvojrozměrné exponáty)

            Pedagogové školy zde budou na několika stanovištích předvádět různé sklářské techniky – výroba skleněných figurek, rytí skla, produktový design na počítačích se speciálními programy apod. Žáci si budou moci techniky také pod jejich dohledem sami vyzkoušet a z akce si třeba přinesou připínací placky zhotovené podle jejich vlastního designu. Žáci i rodiče si mohou na místě promluvit s pedagogy a seznámit se blíže s výukovými programy, fungováním internátu apod.

Akce je otevřeným prostorem pro seznámení s perspektivními profesními obory, k nimž dnes vlastně všechny profese související se sklem patří. České sklářství zápasí po léta s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, což brzdí jeho další rozvoj. Důkazem toho, že střední sklářská škola v Železném Brodě je dobrým startem do života, je to, že v posledních desetiletích neskončil žádný z jejích absolventů na úřadě práce. A to ani v době, kdy české sklářství prožívalo krizi.   

             Vzhledem ke kapacitě prostoru Pavilonu skla prosíme pedagogy, aby v případě zájmu o akci kontaktovali předem telefonicky recepci Pavilonu skla a dohodli si konkrétní hodinu příchodu. Jen tak bude možné, aby se pedagogové sklářské školy věnovali žákům individuálně – předpokládaná doby návštěvy je asi 1-1,5 hodiny. Vstupné je pro žáka 20.- Kč, doprovod zdarma. Doplňující informace poskytnou a dotazy rády zodpovědí telefonicky nebo emailem naše kolegyně na recepci pavilonu.

Pavilon skla srdečně zve žáky, pedagogy, rodiče i širokou veřejnost na tuto ojedinělou akci, při které si budou moci zájemci zakoupit také naprosto originální práce žáků školy za velmi příznivé ceny. 

 PLAKÁT 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ