NOVÁ VÝSTAVA V PAVILONU SKLA | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
NOVÁ VÝSTAVA V PAVILONU SKLA
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Nová výstava v Pavilonu skla

Příběhy českých sklářských ateliérů

10. 5. až 14. 6. 2018

 

Nová výstava v Pavilonu skla představuje tvorbu šesti současných výrobců skla z celé České republiky a příběhy jejich majitelů. Nejblíže ke Klatovům má Jan Gábor ze Sušice. Ze severních Čech obeslali výstavu Zdeněk Kunc z Radvance u Nového Boru, Florianova huť z Častolovic u České Lípy a Zdeněk Petr z Jesenného u Železného Brodu. Skláře z Vysočiny zastupuje Ateliér Valner z Přibyslavi a moravské pak Glass Atelier Morava z Vizovic.

Návštěvníci se na jednom místě mohou seznámit s desítkami tvarů, dekorů, barevných kombinací, běžných i unikátních technik. Je to, jakoby se vydali na cestu po sklářských ateliérech v českých zemích, na níž se potkají s designem i uměleckými objekty. Výstava jen potvrzuje to, co se o českém a moravském sklářství ví už po staletí, že je skvělé a tvůrčí. I současní skláři stále odhalují nové možnosti skla a oživují staré již pozapomenuté techniky. Neodmyslitelným předpokladem kvality je pak technická virtuozita provedení. To vše potvrzují přesvědčivě exponáty výstavy. Společným jmenovatelem je zde barevné hutní sklo. A nejde jen o exponáty, jde také o majitele firem, jejichž příběhy na panelech vypráví také o tom, proč si založili samostatnou firmu a jak se během let vyvíjela ona i oni.

Výstava představuje celkem 73 skleněných objektů od velmi velkých váz až k malým pohárkům na likéry či vodku. Jsou zde i skleněné plastiky, z nichž nepochybně upoutá pozornost skupina Chaluhy Zdeňka Kunce, u které se skleněné listy vlní jako v proudu vody (této skupině jsme začali říkat „chaluhárium“). Dále jsou tu vázy a vázičky inspirované secesním sklem od Jana Gábora, který vystavuje i svá unikátní skla s dekory sekanými diamantem. Intenzivními barevnými kontrasty upoutají návštěvníka jistě i vázy akademického sochaře Zdeňka Petra. Na pomezí uměleckých artefaktů a designu stojí rozměrné vázy Aquarelle od Davida Valnera v jemných tónových variacích. Výrobky Florianovy huti zahrnují pestrou škálu dekoračních technik, v níž jsou zajímavé například zátavy zlatavých bublinek či nesklovité zátavy. Nápojové sklo Glass Atelieru Morava podle návrhů Jiřího Vosmíka je přehlídkou kvalitního užitkového skla elegantních tvarů a dekorů.

Výběr 6 ateliérů z desítek těch, které v České republice působí, je malý a asi ne zcela reprezentativní, ale na Pavilon skla je to projekt veliký. Zatím největší, jaký jsme kdy realizovali a použili jsme také poprvé veškerý náš výstavní mobiliář. A tak všechny srdečně zveme, aby potěšili své oko pohledem na současné české sklo.

PLAKÁT

FIRMY ZASTOUPENÉ NA VÝSTAVĚ 

FLORIANOVA HUŤ – ČASTOLOVICE U ČESKÉ LÍPY

 

Na počátku 90. let zdědil sklář Petr Červený, absolvent sklářské školy v Novém Boru, po své babičce chalupu v Častolovicích u České Lípy a rozhodl se, že v ní vybuduje sklárnu. V průběhu dalších měsíců a let zde s přáteli a rodinou opravil nejen objekt budoucího sklářského provozu, ale postavil si sám i sklářskou pec, ve které začala tavba v únoru 1995. To je počátek dnešní Florianovy huti, která nese jméno světce ochraňujícího mimo jiné před požárem. 

Výrobní program Florianovy huti je široký. Od tzv. lesního skla, přes repliky secesních irisovaných váz až k modernímu hutnímu sklu, které zde tvarují podle vlastních návrhů. Jako jediný provoz v České republice má sklárna také vlastní cínařskou dílnu a její skla ve spojení s cínem jsou velmi žádaná. Petr Červený je muž experimentu, který si sklem hraje a hledá stále nové cesty v jeho tvarování i dekorování. A již řadu let na to není sám, ve sklárně s ním pracuje také jeho syn Lukáš, pokračovatel rodinné tradice. A jejich skla znají v mnoha zemích světa. Sklárna má jako jedna z mála vlastní obchod v Praze ve Vršovicích.

 

www.florianovahut.cz / www.florianovahut.com 

 

glass gallery gábor – SUŠICE

 

V roce 1990 si brusič a technolog leštění skla z annínské brusírny založil v Sušici vlastní firmu na broušení a pískování skla. Zpočátku se věnovat zejména tradičnímu broušenému sklu a umělec-kému pískovanému sklu a v této době často spolupracoval také se sklárnou Moser v Karlových Varech. Záhy šel ale dál. Jako absolvent učiliště v Poděbradech a sklářské školy v Železném Brodu stál vždy tak trochu mezi studenými a hutními technikami, a tak v roce 1993 přibyla do jeho závodu sklářská pec. To mu otevřela nové možnosti v dekorování skla.

Produkce Gáborovy firmy je dnes zaměřena zejména na hutní sklo dekorované brusem a pískováním, a právě tyto kombinace patří k nejnáročnějším a také k nejzajímavějším produktům sušického sklářského ateliéru. V posledních zhruba deseti letech se Jan Gábor zabývá také výrobou irisovaného skla inspirovaného šumavským secesním sklem firmy Lötz. Od roku 2017 je součástí sklárny také muzeum, ve kterém jsou dokumentovány různé sklářské techniky.

 

http://www.czechglasscompetence.cz/galerie-gabor-1

 

KUNC GLASS – RADVANEC U NOVÉHO BORU

 

Vyučený foukač a brusič skla a absolvent sklářské školy v Nové Boru Zdeněk Kunc si zřídil v roce 2015 vlastní ateliérovou huť v Radvanci. Zúročil tak zkušenosti, které získal na stážích ve sklárnách v České republice, Francii, Německu, Nizozemsku a Švédsku. Umělecký sklář Kunc se také s úspěchem účastnil mezinárodních sklářských sympozií v Novém Boru (IGS) a má za sebou mnoho samostatných i kolektivních výstav. Působí doma i v zahraničí také jako pedagog a vyučuje hutní i studené techniky.

Produkce firmy Kunc Glass se vyznačuje značnou variabilitou a najdeme v ní jak užitkové a dekorativní sklo, tak umělecké objekty. Zdeněk Kunc využívá široké spektrum hutní i zušlechťovacích technik a jeho tvorba je charakteristická množstvím inspirací, které se v čase proměňují. Vždy se cele zabere do určitého projektu, který se snaží dotáhnout k dokonalosti, ať již se jedná o jeho autorské věci či zakázkovou produkci (třeba sportovní nebo jiné trofeje). Usiluje nejen o výtvarnou, ale také o technickou dokonalost svých prací a neleká se obtížných úkolů.

 

http://www.kuncglass.com/

 

glass ATELIER MORAVA – VIZOVICE  

 

Glass Atelier Morava byl první soukromou sklárnou vybudovanou v českých zemích po sametové revoluci, a tak se stal průkopníkem v zakládání menších sklářských podniků. V tomto případě v místech, kde dosud chyběla sklářská tradice. Od založení sklárny ovlivňuje výtvarný charakter její produkce jako vedoucí designér Jiří Vosmík, absolvent sklářské školy v Kamenickém Šenově.

V produkci firmy je dominantní hutně tvarované a hutně dekorované nápojové sklo ladných křivek, vyráběné hlavně v pro sklárnu typických kombinacích kvalitního barnatého křišťálu s modrými a zelenými dekory. Vedle těchto výrobků nalézáme v produkci vizovické sklárny i další barevné variace, které dokreslují pestrý a přitom nezaměnitelný charakteristický rukopis zdejších sklářů.

Za dobu své existence vyvezla sklárna svou produkci do více jak 50 zemí světa. Pravidelně se také účastní prestižních výstav užitého umění doma i v zahraničí, kde získala i řadu cen – např. cenu Institutu průmyslového designu a opakovaně také ocenění na pražských veletrzích SIBO.

 

http://www.glass-czech.cz

 

 

sklo petr – JESENNÝ U ŽELEZNÉHO BRODU A PRAHA

 

Sklářský výtvarník Zdeněk Petr, absolvent pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, žák profesorů Stanislava Libenského a Vladimíra Kopeckého založil vlastní firmu v roce 1993 Galerie Sklo Petr v Praze. Spolupracuje s různými českými sklárnami a sklo vyrábí po sedm let zejména na huti sklářské školy v Železném Brodu. V roce 2000 zakládá sklárnu v Praze.

Dnes je základnou firmy sklárna v Jesenném u Železného Brodu, kde se vyrábí sklo pod značkou IRIS. Firma se mimo jiné orientuje na využití obnovitelných zdrojů ve sklářských provozech. Sklárna nejen vyrábí umělecké sklo, ale také dodá-vá surové barevné sklo (skleněnou fritu, barvící šišky, skleněné drtě a pudry) a sklářské brusičské stroje. 

Pro umělecké sklo Zdeňka Petra jsou typické kompaktní tvary s výraznými barevnými kontrasty sklovin. Ve výrobním programu se odráží stále více také rukopis Petrova syna Jakuba, jehož de-signy skla se vyznačují elegantními tvary spojený-mi s pečlivě promyšlenými jednoduchými dekory.

 

http://sklopetr-iris.cz

 

VALNER GLASS – PŘIBYSLAV

 

Sklářský atelier v Přibyslavi založil v roce 2004 sklářský výtvarník Aleš Valner, od roku 2014 s ním zde spolupracuje jeho syn David, absolvent studií v ateliéru skla na Univerzitě Tomáš Bati ve Zlíně a studia interaktivních médií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Produkce sklářské huti je charakteristická výrobou originálních užitných a dekorativních předmětů pohybujících se vždy na pomezí volné tvorby a de-signu užitkového skla. Ve výrobcích je patrná inspirace přírodou, každodenní realitou i tradicí českého sklářství. Obvykle se jedná o originální a neopakovatelné kusy, které se vyrábějí v malých sériích.

Promyšlené designy pak sklízejí obdiv na mnoha výstavách a veletrzích. Velký ohlas například měly v roce 2017 Valnerovy skleněné květináče s obchodním názvem MI, které byly navržené speciálně pro různé druhy pokojových květin. A ve stejném roce slavily úspěch rovněž vázy Kopna, u nichž je jako dominantní výtvarný prvek využito tvaru technologického odpadu při výrobě dutého skla – kopny.

 

http://www.valnerglass.com/ 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ