VÝSTAVA BAROKNÍ DVOJSTĚNKY | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
VÝSTAVA BAROKNÍ DVOJSTĚNKY
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Výstava Barokní dvojstěnky

Výstava Barokní dvojstěnky – ojedinělá možnost k seznámení se vzácnými historickými skly

 

Pavilon skla srdečně zve na výstavu barokního dvojstěnného skla. Tuto výstavu se podařilo uskutečnit jen díky neobyčejné vstřícnosti a ochotě pražského Uměleckoprůmyslového muzea, které zapůjčilo do Klatov 14 kusů vzácných barokních dvojstěnných skel z první poloviny 18. století. Dvojstěnky zdobené rytou zlatou fólií mezi dvěma broušenými skly jsou představovány veřejnosti jen výjimečně, protože se jedná o mimořádně křehké a na transport citlivé exponáty. Pouze dva měsíce tak mají návštěvníci Pavilonu skla možnost seznámit se na vlastní oči s těmito až magicky působícími památkami barokní doby. Mohou zde vidět skupinu dvojstěnek s loveckými náměty, kde se jsou ve zlaté fólii vyryté nejrůznější výjevy z honů pojaté s živostí a se smyslem pro dramatický efekt. Druhou tematickou skupinu tvoří skla s religiózními náměty. Na dvojstěnkách je zde například Panna Maria a různí světci. Vzhledem k tomu, že výstava je uspořádána u příležitosti 11. Barokních jezuitských Klatov, tak je většina těchto skel nějakým způsobem spojena právě s řádem jezuitů. Velmi zajímavá je například číška s vyobrazením zakladatele jezuitského řádu Sv. Ignácem z Loyoly (viz plakát) či číška s erbem udělovaným nejlepším studentům ze Svatováclavského semináře v pražském Klementinu. Na výstavě ale nejsou jen barokní dvojstěnky. Výstava představuje i pokračování vývoje této techniky v 19. a na počátku 20. století, kdy se základní technické postupy nejrůznějším způsobem proměňovaly. I v této době ale byly dvojstěnky velmi cenným dekorativním předmětem a také zde najdeme náboženské motivy – na výstavě je například velmi zajímavá číška s dvanácti světci vyrytými ve zlaté fólii. Celkem 12 kusů těchto novějších dvojstěnek zapůjčili s velkým pochopením různí soukromí sběratelé. Celkem je tedy ve výstavě 26 exponátů, což se nezdá mnoho, ale jeden každý z nich je unikátem. O to větší dík patří všem, kteří zápůjčkami umožnili uskutečnění výstavy.

 

Plakát k výstavě

 

Leták k výstavě 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ