EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2024 - KALAMÁŘE PRO BERLÍNSKOU FIRMU | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA 2024 - KALAMÁŘE PRO BERLÍNSKOU FIRMU
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

Nabídka

Exponát měsíce března 2024 - Kalamáře pro berlínskou firmu

 

         V aktuální výstavě O dlouhé historii kalamáře mohou návštěvníci PASKu vidět také třídílnou psací soupravu sestávající z kalamáře, vyšší válcovité nádobky na násadky a nízké okrouhlé nádobky na pera. Souprava byla pro výstavu zapůjčena ze soukromé sbírky a dočasně zde prezentuje jeden ze zajímavých, i když podílem na celkové produkci málo významných, výrobních artiklů firmy Joh, Lötze vdova.

             Kalamáře a další díly psacích souprav v základním výrobním programu sklárny Klášterský Mlýn nenajdeme. Skleněné polotovary tohoto typu byly vyráběny pouze na objednávku zákazníků a doloženy jsou prokazatelně u dvou z nich. První je vídeňská firma R. Bakalowitse synové a dva kalamáře z doby kolem roku 1900 vyrobené pro ni můžete vidět ve stálé expozici PASKu. Imponující je zejména rozměrný kalamář v dekoru cobat Papillon. Druhým doloženým objednatelem skleněných polotovarů pro kalamáře a psací soupravy je berlínská firma Richard Weckmann, která byla pravidelným zákazníkem sklárny prokazatelně v letech 1908-1930, ale nelze vyloučit, že spolupráce začala již o několik let dříve.

Firma Richard Weckmann měla od roku 1902 sídlo a vzorkovou prodejnu a sklad v berlínské čtvrti Friedrichshain-Kreuzberg na ulici Ritterstraße 37, kde sídlila řada firem zabývajících se obchodem a zahraničním obchodem.* Firma se zaměřovala na komisionářský prodej nejrůznějšího spíše luxusního vybavení pro domácnosti a patřila v první polovině 20. století v tomto oboru k nejvýznamnějším v Německu. Vedle toho se věnovala i vlastní výrobě dekorativního a užitkového sortimentu. Ve své vzorkovně nabízela nejrůznější nádoby a drobné dekorace z porcelánu, majoliky, skla, dřeva, kovu apod. Měla mimo jiné stálé zastoupení několika firem z českých zemí – např. rafinerie Carl Goldberg z Nového Boru či továrna umělecké keramiky Graniton firmy Rydl & Thon ze Svijan-Podolí ze severních Čech. Dům, ve kterém sídlila vzorkovna, dnes již nestojí, protože tato část Berlína byla v únoru 1945 zcela vybombardována. Po druhé světové válce se o firmě Weckmann dostupné prameny dále nezmiňují.

Fima Joh. Lötze vdova měla v Berlíně jiné stále zástupce a spolupráce s firmou Richard Weckmann je doložena jen v podobě dodávek skleněných polotovarů přímo na zakázku podle dodaných papírových střihů. Několik z nich se dochovalo ve sbírce Muzea Šumavy a všechny nesou výrobní číslo zákazníka 2602/I-VI. Římské číslice I.-III. označovaly tři různé typy kalamářů. První byl tvar typu Hansa a u dalších šlo o nízké válcovité kalamáře v podhrdlí oble zúžené do nízkého širokého hrdla. Číslo IV. byla nádobka na násadky, číslo V. nádobka na pera a číslo VI. je doloženo jen v knihách faktur jako „Röhren“ („rourky“ či „trubice“), zřejmě se jednalo o násadky. Všechny tyto předměty byly dodávány s hrubým zabroušením okrajů, které byly určené pro kovové montáže. Asi největší pozornost si zaslouží kalamář Hansa, který si nechala firma Weckmann patentovat v letech 1902/1903. Zde byla uvnitř kalamáře skleněná nádobka se sedmi otvory ve dně a stěnách vyplněná modrými skleněnými kuličkami, do které plynule přitékal inkoust. Při namáčení pera do inkoustu se hrot automaticky v kuličkách čistil a inkoust z pera neokapával, současně případné nečistoty v inkoustu zůstávaly v hlavní nádobce. Tento kalamář byl vyráběn v různých velikostech a jeho kónický tvar zaručoval stabilitu (viz obrázek). Ale nebyl to jediný patent firmy Weckmann v oboru psaní. Firma vyvinula o něco později i vlastní násadku Hansa.

Skleněné polotovary pro psací soupravy firmy Weckmann dodávala sklárna v Klášterském Mlýně zejména v dekorech Argentan, Metallin a Melusin. Souprava ve výstavě pochází z let 1908-1911 a je provedena v dekoru „grau Melusin“ („šedý Melusin“). Tento dekor je v dodávkách pro firmu Weckmann podle knih faktur doložen u souprav také v modrém, červeném a zeleném provedení. Různé objednávky firmy Weckmann se v dokumentech firmy objevují až do prosince roku 1930. Posledním dokladem je dopis z Berlína, ve kterém firma Weckmann lituje, že spolupráce se sklárnou v Klášterském Mlýně končí z důvodů problémů firmy Lötz. Z výsledků spolupráce obou firem se mnoho nedochovalo, o to cennější jsou tak tři předměty, které můžete aktuálně vidět na výstavě v PASKu.

 

Jitka Lněničková

kurátorka Pavilonu skla Klatovy

 

* V roce 1914 působilo na ulici Ritterstraße a v jejím bezprostředním okolí téměř 6000 větších a menších výrobních a obchodních společností.

 

 

 

Kalamář typu Hansa

 

  

Foto: archiv Jitky Lněničkové  

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ