PŘIPRAVUJEME | PAVILON SKLA PASK KLATOVY

CZ DE EN
PŘIPRAVUJEME
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Výstava Lötz, Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Pavilon skla Klatovy
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
 • Sklo Lötz, Šumava
Sklo Lötz, Šumava6 Sklo Lötz, Šumava6 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy5 Pavilon skla Klatovy4 Pavilon skla Klatovy4 Sklo Lötz, Šumava3 Sklo Lötz, Šumava3 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1 Výstava Lötz, Klatovy1

SběratelstvíPřipravujeme

Cyklus přednášek o zednářích a zednářském skle – leden a únor 2018

 

Sobota 20. 1. 2018 od 14 hodin – Svobodné zednářství za první republiky

Druhá z cyklu přednášek pořádných jako doprovodný program výstavy Sklo zednářských lóží se bude věnovat historii československých zednářských lóží v době oživení jejich činnosti po vzniku republiky v roce 1918. Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je mimořádně zasvěcenou průvodkyní touto etapou historie českého svobodného zednářství. Na přednášku navazuje komentovaná prohlídka výstavy. 

 

Sobota 17. 2. 2018 od 14 hodin – Lóže svobodných zednářů v Klatovech 

Třetí z cyklu přednášek pořádných jako doprovodný program výstavy Sklo zednářských lóží se bude věnovat historii svobodného zednářství v Klatovech a jeho místu v kontextu českého zednářského hnutí. Její autor Jaap Sadilek ze spolku Praga Masonica shromáždil k tématu řadu zajímavých informací a souvislostí. Po přednášce následují komentované prohlídky výstavy Sklo zednářských lóží v PASKu a výstavy o klatovské zednářské lóži ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše.

 

Sobota 24. 2. 2018 od 14 hodin – České zednářské sklo

Pro velký zájem opakujeme na závěr výstavy České zednářské sklo přednášku věnovanou zednářskému stolování, zvykům, rituálům, zednářské symbolice (Jacob Sadilek – Praga Masonica) a výrobě zednářského skla v českých zemích (Jitka Lněničková – Pavilon skla Klatovy). Po přednášce následuje komentovaná prohlídká výstavy.

 

Program výstav Pavilon skla Klatovy 2018


14. 11. 2017 – 28. 2. 2018

Sklo zednářských lóží

Zednářské sklo má nejen charakteristické dekory, ale obvykle i specifické tvary. Proč je zednářské sklo jiné, jaké bylo a je české sklo pro zednářské lóže a proč jej navrhoval třeba Alfons Mucha? Odpovědi najdou návštěvníci právě na této výstavě.

 

Březen 2018

Budeme rozšiřovat stálou expozici, do které doplníme dalších více než 100 exponátů, z nichž mnohé budou překvapující a mnohé zcela unikátní.  

 

29. 3. – 8. 5. 2018

Čeští světci v šumavské lidové podmalbě   

Podmalba na skle byla tradičním šumavským lidovým uměním i výsledkem práce větších manufakturních dílen. Každá oblast vyvinula svůj vlastní poněkud odlišný styl, ale čeští světci byly stálou součástí tématiky jejich prací. Ve spolupráci s muzei v Klatovech a Domažlicích. Projekt u příležitosti dalšího ročníku Barokních jezuitských Klatov.

 

10. 5. – 14. 6. 2018

Příběhy českých sklářských ateliérů 

Výstava představí příběhy zakladatelů i aktuální tvorbu několika současných sklářských ateliérů, které se věnují především hutně dekorovanému sklu.   

 

16. 6. – 24. 9. 2018

Sklářská škola Železný Brod

Další z volného cyklu letních výstav, které jsou věnovány evropským sklářským školám. Tentokrát se představí studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ze Železného Brodu ve všech oborech, které se na této škole vyučují. Od hutní plastiky až po skleněné figurky.

 

26. 9. – 25. 11. 2018

Secesní přípitek vínem  

Secesní nápojové sklo navrhované často slavnými výtvarníky a architekty je mimořádně elegantní a krásnou součástí produkce českých skláren kolem roku 1900. Poháry na víno dekorované brusem, rytinou, zlacením i malbou jsou skvělým dokladem kultury tehdejšího stolování.   

 

26. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Svícen pro vánoční stůl 

V listopadu se již dny krátí a večery prodlužují. To je chvíle pro zapálení svíčky a k ní samozřejmě patří také svícen. A každému se líbí jiný. Jak svícny pro adventní chvíle či vánoční stůl pojali studenti sklářských škol, to mohou návštěvníci vidět na této výstavě. 

 

Program výstav v Pavilonu skla Klatovy v roce 2017

5. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Skleněné Vánoce

Výstava originálních skleněných betlémů, které vytvořili žáci sklářské školy v Železném Brodu, přináší obvyklý i neobvyklý pohled na starou vánoční tradici.

2. 2. – 19. 4. 2017

Barevné hry skla z Lenory

Sklárna v Lenoře rozehrála ve svých sklech v 1. polovině 20. století neuvěřitelnou škálu variant barevných dekorů, které i dnes okouzlují svým jemným půvabem či agresivním kontrastem.

20. 4. – 20. 6. 2017

Barokní dvojstěnky

Výstava unikátního barokního skla, ve kterém se obvykle zlatá fólie skrývá mezi dvěma dokonale vybroušenými skly. Dvojstěnky dodnes obestírají mnohá tajemství. Výstava u příležitosti Barokních jezuitských Klatov.

22. 6. – 24. 9. 2017

Sklo z Bratislavy

Výstava v pavilonu a v přilehlé zahradě bude v létě patřit žákům ateliéru skla Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, které vede Patrik Illo. Jedinečná příležitost k seznámení se soudobými trendy ve slovenském designu a volné tvorbě.

26. 9. – 12. 11. 2017

Sklo v krajce

Výstava výsledků trpělivé práce členek Krajkářského klubu Klatovy, které se v roce 2016 nechaly inspirovat sklem ze stálé expozice Pavilonu skla.

14. 11. 2017 – 28. 2. 2018

Sklo zednářských lóží

Zednářské sklo má nejen charakteristické dekory, ale obvykle i specifické tvary. Proč je zednářské sklo jiné, jaké bylo a je české sklo pro zednářské lóže a proč jej navrhoval třeba Alfons Mucha? Odpovědi najdou návštěvníci právě na této výstavě.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ